3 Bác sĩ Vũ Đình Cầu - Chuyên khoa nam khoa, bệnh xã hội, vô sinh hiếm muộn